Уплътнител

  • Compactor

    Уплътнител

    Вибрационният хидравличен уплътнител е вид спомагателно работно устройство на строителната техника, използвано за пътни, общински, телекомуникационни, газо-, водоснабдителни, железопътни и други отдели за уплътняване на инженерна основа и засипване на траншеи.Подходящ е главно за уплътняване на материали с ниска адхезия и триене между частици, като речен пясък, чакъл и асфалт.Дебелината на вибриращия набиващ слой е голяма, а степента на уплътняване може да отговори на изискванията на висококачествени основи като скоростни пътища.