Уплътнител

  • Compactor

    Уплътнител

    Вибрационният уплътнител е вид спомагателно работно устройство на строителни машини, използвано за пътни, общински, телекомуникационни, газови, водоснабдителни, железопътни и други отдели за уплътняване на инженерната основа и запълване на изкопа. Подходящ е предимно за уплътняване на материали с ниска адхезия и триене между частици, като речен пясък, чакъл и асфалт. Дебелината на вибриращия трамбоващ слой е голяма и степента на уплътняване може да отговори на изискванията на висококачествени основи като скоростни пътища.