Колов чук

  • Pile Hammer

    Колов чук

    Пилотният чук има бързо приложение при третиране на меки основи на високоскоростни железопътни линии и магистрали, рекултивация на море и инженеринг на мостове и докове, поддържане на дълбока фундаментна яма и фундаментна обработка на обикновени сгради.Той използва хидравлична електроцентрала като хидравличен източник на енергия и генерира високочестотни вибрации чрез вибрираща кутия, така че купчината да може лесно да бъде забита в почвата.Той има предимствата на малкия размер, висока ефективност и липса на увреждане на купчини.Той е особено подходящ за проекти с къси и средни пилоти като общинска администрация, мостове, кофердами и основи на сгради.Шумът е малък и отговаря на градските стандарти.